Sa herë ka ndodhur të ketë mungesa uji të ngrohtë?
Sa herë kemi paguar fatura të shtrenjta?
Sot kemi zgjidhjen!

 ENERGJIA DIELLORE TERMODINAMIKE

Energjia diellore termodinamike është sistemi që na jep ujë të ngrohtë 24 orë mbi 24 dhe na shkurton shpenzimet në faturë duke prodhuar ujë të nxehtë edhe pa diell, natën apo kur bjen shi.
Energjia diellore termodinamike është një panel i thjeshtë që fut energjinë termike brenda një rezervuari ku grumbullohet uji i ngrohtë.

Mund edhe të ngrohësh mjediset e shtëpisë apo ujin e pishinës tënde.

Pse ta zgjedhësh:

  • Është maksimumi i teknologjisë për ngrohjen dhe prodhimin e ujit të ngrohtë.
  • E prodhon gjithmonë;
  • Nëse ke fotovoltaik rritet vetëkonsumi dhe shkurtohen shpenzimet;
  • Mund ta lidhësh edhe brenda edhe jashtë shtëpisë;
  • Përdoret si me impjante të reja ashtu edhe me ato ekzistuese.