Inverter fotovoltaik për lidhjen me rrymën elektrike, me zgjidhje që shkojnë nga impjantet e vogla rezidenciale deri në përdorimet multi megawatt. Inverter me një kanal apo me kanal të dyfishtë të pajisura me seksionator DC, monitorim WIFI të integruar, optimizator, sensor mjedisor, aksesor për komunikimin, kontabilizimin, ruajtjen dhe domotikën.