Si arredim i jashtëm për të pasur një strehë nga dielli gjatë verës, të jep edhe energji të pastër pa kadastër apo pa leje të veçanta bashkisë; përveç kësaj rimbush dhe makinën tënde elektrike dhe është një zgjidhje fotovoltaike e integruar, për mbulimin e parkimit të makinave jashtë.

Është i përbërë nga një strehë që lejon prodhimin e energjisë elektrike nëpërmjet konvertimit fotovoltaik.

Realizim në metal ose në material të përbërë.